ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ […]

ประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอ […]

ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการเล […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับสมัครบุค […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme