ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

แจ้งกำหนดการโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (โครงการนอกแผน) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโค […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ดำเนินการรับ […]

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดโครงการให้ความรู้เรื่องก […]

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1) […]

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดปร […]

รวมงานกลุ่มการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รวมงานกลุ่มการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหา […]

ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือกศ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
.