แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนยุค Digital

กองบริหารงานบุคคลขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนยุค Digital (โครงการนอกแผน) ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 รถจอดหน้าสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 05.30 น. และรถออกเวลา 06.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. กำหนดการ
  3. รายชื่อคู่พัก
  4. บันทึกข้อความ แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนยุค Digital
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme