ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รายละเอียด ดังนี้

  1. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme