การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดำเนินการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme