ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์พิชิตเป้าหมาย 25 – 26 ก.พ. 60

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์พิชิตเป้าหมาย ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถรับชมแบบสไสด์ได้ คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme