หนังสือ “108 คำถามพนักงานราชการ 2”

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมและประมวลคำถาม – คำตอบเกี่ยวกับการบริหารระบบพนักงานราชการในประเด็นต่างๆ ซึ่งส่วนราชการหารือมายังกลุ่มบริหารงานราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สามารถ Download หนังสือได้ ที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme