ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อมูลที่ควรรู้ >> เกี่ยวกับภาระงาน >> ภาระงานของลูกจ้างประจำ >> การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือ คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme