ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2561

สามารรับชม presentation และ VDO ของงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกที่ upload เรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme