การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme