โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้แจ้งอัตรากำไรโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นั้น กองบริหารงานบุคคลขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme