ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามที่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมตำแหน่งวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme