ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสถาบัน สำนัก คณะ กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน

กองบริหารงานบุคคลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสถาบัน สำนัก คณะ กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme