ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 12 ธันวาคม 2561 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme