ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และได้ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme