แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติกและส่งเสริมการดาวน์โหลดและเข้าใช้ My GPF Application ในมือถือ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme