ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ บัดนี้การดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme