ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับสมัครคัด […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme